Samenwerking maakt sterker

Ondernemen over de grens. Via de Duits-Nederlandse Business Club Gelderland komt u in aanraking met zowel Nederlandse als Duitse bedrijven uit Gelderland en Noordrijn-Westfalen om kennis en ervaring uit te wisselen. Leren van elkaar en succesvol worden over de grens. Daar gaat het om.