De Gelderse Provinciale Statenverkiezingen 2023 – Kiest Gelderland voor Duitsland?

Woensdag 15 maart 2023 vinden de Gelderse Provinciale Statenverkiezingen plaats. De uitslag van de verkiezingen is bepalend voor hoe alles de komende vier jaren in Gelderland wordt geregeld. Onder andere met betrekking tot de handelsrelatie tussen Gelderland en Noordrijn-Westfalen. Maar liefst 18 partijen doen aan de verkiezingen mee. Wij hebben alle 18 partijen benaderd en hen uitgenodigd om de onderstaande vragen te beantwoorden.

  1. Vraag aan de lijsttrekker. Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?
  1. Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?
  1. Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

De volgende reacties hebben wij ontvangen:

Naam partij: 50PLUS partij

Naam lijsttrekker: Anton van Straten

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Ik ben geboren in Duitsland, wij spreken thuis de Duitse Taal, mijn vrouw is Hogeschool docent Duits en afgestudeerd Germanist. We hebben er familie wonen.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Om als Statenlid met de taak als adviseur de verantwoordelijkheid om Gelderland te vertegenwoordigen en met een goed en een overwogen beslissing/advies inbrengen bij Euregioraad

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

Door regelmatig werkbezoeken te organiseren zodat de drempel tussen NL en Duitsland te verbeteren. Nu met de spanningen in de wereld zijn de handelsrelaties nog belangrijker geworden en moeten we flink investeren in de opgaven die er liggen in Europa. We moeten ook maximaal inspannen richting Den Haag en de wetgeving beter harmoniseren.

Naam partij: Christen Unie

Naam lijsttrekker: Dirk Vregdenhil

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Als inwoner van Nijmegen kom ik regelmatig aan de andere kant van de grens. Een van mijn favoriete wandelroutes ligt op de Duivelsberg: een rondje waarbij ik twee keer de grens passeer en aan beide kanten geniet van de natuur

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Gelderland heeft diverse buren, zowel in Nederland als in Duitsland. Voor Gelderland zijn goede relaties met al die buren belangrijk. Dus zoals we verbonden zijn met Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Flevoland, zo geldt dat ook voor Nordrhein Westfalen en de daarin gelegen Bezirke en Kreise. De opgebouwde samenwerking met de Duitse partners willen we versterken op de diverse niveaus. Voorbeelden hiervan zijn de beide Euregio’s waarin Gelderland participeert, de Grenslandagenda, het 3+3-overleg en het Memorandum met Münsterland. Ook niet-overheden hebben een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld de Grenshoppers-beweging.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

Deze businessclub is een van de mooie voorbeelden hoe vanuit het bedrijfsleven gewerkt wordt aan het verbeteren van de relaties aan beide zijden van de grens en zo aan vermindering van grens barrières. Belangrijk is dat overheden, bedrijven en instellingen aan weerszijden elkaar steeds beter vinden in die missie.

 

Naam partij: D66 Gelderland

Naam lijsttrekker: Stan Hellegers

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Ik zal wel durven stellen dat ik een persoonlijke band heb met Duitsland. Sterker nog, elke ochtend als ik wakker word zie ik Duitsland, we kijken er vanuit ons huis op uit. Dat betekent ook dat wij bijvoorbeeld zowel de boodschappen doen in Duitsland als in Nederland, maar ook dat ik het belang echt zie in een sterke band in de Euregio. Mensen in de grensstreek wonen, werken en ondernemen in Nederland en Duitsland. En breder is er veel uitwisseling in de Gelderse economie met Duitsland.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Ik realiseer me dat er zes keer zoveel geld wordt verdiend in het Ruhrgebied, ten opzichte van de randstad. Dat maakt Gelderland als grensprovincie uniek en ook met veel kansen. De handelsrelatie moet sterk zijn en inwoners moeten de kans hebben om te werken waar ze willen, zonder dat een kunstmatig iets als een grens daar een belemmering in kan vormen.

Gelderland staat bekend om hoogwaardige sectoren in innovatie, food en energy en D66 ziet daar graag een sterke triple helix samenwerking. Tussen bedrijven, overheden en schoolinstellingen. Dit willen we breder oppakken in de Euregio en de provincie kan een bijdrage leveren aan deze triple helix samenwerking.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

De Stichting Nederlandse Businessclub Gelderland levert een belangrijke bijdrage bij het promoten van de provincie Gelderland als vestigingsplek. De stichting is een belangrijke lobby richting Duitsland

Naam partij: GroenLinks

Naam lijsttrekker: Charlotte de Roo

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Familierelaties en vrienden

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

GroenLinks willen inzetten op meer en betere samenwerking tussen Gelderland en Noordrijn-Westfalen. Belangrijke publieke voorzieningen kunnen grensoverschrijdend worden gebruikt, maar dat vraagt om afstemming van regelgeving. Nu werken verschillen in wet- en regelgeving en bekostiging tussen de beide landen nog belemmerend. Wij willen deze belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen. In het belang van bewoners en bedrijven in dat gebied willen we investeren in optimale samenwerking, met een sterk accent op energietransitie en werkgelegenheid.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

Wij staan open voor een gesprek met alle inwoners, bedrijven en organisaties over de toekomst van Gelderland.

Naam partij: JA21

Naam lijsttrekker: Elrie Bakker-Derks

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Ja, ik ben geboren en getogen in Groesbeek en kijk vanuit mijn huis uit op het ‘Reichswald’. In mijn dorp spreken we hetzelfde dialect als net over de grens, dus alleen dat al schept een band.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Het lijkt een dooddoener maar handelsrelaties ontstaan door bedrijven met elkaar in contact te brengen en te zorgen voor goede fysieke en digitale verbindingen. Ook is het van belang dat er een optimale uitwisseling van kennis en innovatie plaatsvindt tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen. Daar kan de provincie een faciliterende en stimulerende rol in spelen. Daarnaast zien we een functie voor de provincie om remmende obstakels in regelgeving zoveel mogelijk weg te werken.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

De businessclub is op de eerste plaats een private organisatie die als belangenbehartiger van haar eigen leden optreedt. Wij zien de overheid als facilitator van het bedrijfsleven die de samenwerking in de (eu)regio stimuleert en zich daar actief voor inzet (zoals onder 2 aangegeven).

Naam partij: Lokale Partijen Gelderland

Naam lijsttrekker: Lara Minnaard

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Nee ik heb geen persoonlijke band met Duitsland.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Ik ben zelf woonachtig in Wageningen en krijg in die hoedanigheid best wat mee over de relatie tussen Gelderland en Noordrijn-Westfalen. Om die handelsrelatie verder te stimuleren is het belangrijk om contacten te leggen en te onderhouden. In sommige gevallen is het gewoon handig als er de naam van de provincie eronder staat, in andere gevallen is er een daadwerkelijke inhoudelijke rol voor de provincie weggelegd. Daarnaast is mobiliteit en bereikbaarheid in de grensregio cruciaal voor de relatie. Voor het realiseren van ontmoetingen maar ook om de uitwisseling van bijvoorbeeld mensen en goederen te faciliteren zijn de verbindingen over de grenzen een andere uitdaging. De laatste is vanuit ons betreft om niet alleen de grote bedrijven in het vizier te krijgen maar juist ook vanuit het MKB de verbindingen te leggen. Dit is een grotere uitdaging omdat niet iedereen hier altijd even georganiseerd is, terwijl er wel veel unieke connecties met toegevoegde waarde kunnen worden gemaakt.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

Lokale Partijen Gelderland staat voor beleid van onderop. Wat ons betreft geldt dat in de eerste instantie voor gemeenten. Maar ook andere samenwerkingsverbanden zoals de DNBG zijn wat ons betreft drijvers voor nieuw beleid. Wij kunnen daar een boel ideeën voor voordragen maar uiteindelijk is het aan de deelnemers zelf te bepalen waar zij mee geholpen zijn. Wat ons betreft schuiven we na de verkiezingen snel bij elkaar aan tafel om te overleggen hoe we dit onderwerp op kunnen pakken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het faciliteren van locaties, of sprekers over de onderwerpen. Maar ook over de voorziening van informatie en de kennisgeving van informatie over de Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland binnen relevante contacten. Als lid van de Provinciale Staten staat Lokale Partijen Gelderland in dienst van haar provincie en de organisaties daarin.

Naam partij: ONS Gelderland

Naam lijsttrekker: Martin Witjes

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Een gedeelte van mijn familie vind zijn oorsprong in Duitsland. Daarnaast woon ik vlak aan de grens in Zevenaar.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Elke betrekking die Gelderland ten goede komt wordt gestimuleerd. Betrekkingen die Gelderland niet ten goede komen worden afgestoten. Geen diplomatie en zoete broodjes. Resultaat. En dan het liefst direct. Uitdagingen zijn er vaak op het gebied van regeltjes. Het afschaffen van regeltjes kan al een aantal uitdagingen wegnemen.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

Als partij die de handelsbetrekkingen stimuleert en als ambassadeur fungeert. Ondersteuning van uw club, indien u volledig in het belang van Gelderland handelt, zal geschieden door ruim voldoende aandacht en middelen beschikbaar te stellen om de voor Gelderland ten goede komende handelsbetrekkingen nog verder uit te bouwen en te stimuleren.

Naam partij: VVD

Naam lijsttrekker: Helga Witjes

Heeft u een persoonlijke band met Duitsland? Zo ja, kunt u die kort omschrijven?

Zeker! Ik kom al heel lang in Duitsland en het voelt altijd als wanneer je bij de buren hier in het dorp bent, vertrouwd en aangenaam. Ik woon in Doornenburg en dat ligt vrij dicht bij Duitsland. In de zomer fietsen we ook regelmatig even naar Duitsland.

Wat gaat u doen om de handelsrelatie tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te stimuleren, indien uw partij na de verkiezingen gaat meeregeren? Wat zijn volgens u daarbij de grootste uitdagingen?

Zorgen dat de meest dagelijkse zaken beter en vlotter geregeld worden dan wel blijven. Velen werken, studeren, leren, recreëren aan de andere kant van de grens. De keuze om dat te doen moet niet extra moeilijk gemaakt worden.
Ook grotere samenwerking op het gebied van veiligheid, economie, vervoer en transport kan altijd beter. Ik ben nu een jaar gedeputeerde voor mobiliteit en economie en heb al verschillende bezoeken gebracht aan Noordrijn-Westfalen. Iedere keer kom ik terug met een trots gevoel. Bedrijven, onderwijs en overheden doen al veel dingen samen in beide landen.  Maar we zien ook dat er nog veel meer mogelijkheden zijn.

Hoe ziet u de rol van de Stichting Duits-Nederlandse Businessclub Gelderland en hoe zou u deze stichting ondersteunen in haar inspanningen om de handelsrelaties tussen de provincie Gelderland en Noordrijn-Westfalen te versterken?

De stichting draagt bij aan het vergroten van het informeel contact, met name tussen bedrijven. Hierdoor kunnen knelpunten en hinderlijke regels of situaties sneller worden opgemerkt. Daarmee kan de politiek snel aan de gang om deze knelpunten weg te nemen.